Tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phòng chống ngộ độc thực phẩm
An toàn thực phẩm là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt, không những ảnh hưởng trực tiếp và thường xuyên đến sức khoẻ con người, đến sự phát triển giống nòi, dân tộc mà nó còn có ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu hàng hoá, phát triển du lịch và an sinh xã hội…của mỗi quốc gia, dân tộc.