Tập huấn triển khai Thông tư 51 về hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ
Nhằm triển khai thông tư 51/2017/TT-BYT về Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ cho nhân viên y tế, từ ngày 17/04 đến ngày 20/04 năm 2018, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức chương trình tập huấn “ Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ” cho 100% cán bộ y tế công tác tại các khoa (lâm sàng, cận lâm sàng), các phòng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.