Báo cáo Sự cố y khoa Sự cố rủi ro bằng QRCODE tăng hiệu quả Phòng ngừa sự cố và rủi ro y tế
Báo cáo và quản lý Sự cố y khoa – Sự cố rủi ro (SCYK -SCRR) là một trong những hoạt động quan trọng trong kế hoạch cải tiến chất lượng của Bệnh viện. Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện cải tiến quy trình báo cáo sự cố y khoa và ứng dụng có hiệu quả trong toàn hệ thống. Toàn thể cán bộ nhân viên y tế đã được tập huấn và sử dụng thuận tiện trên các thiết bị như smartphone và máy tính. Ngay sau khi phát hiện sự cố, cán bộ y tế sẽ thực hiện báo cáo trực tuyến qua việc quét QRCODE. Lãnh đạo Bệnh viện, Phòng QLCL và Tiểu ban Phòng ngừa sự cố và rủi ro y tế (Thuộc Hội đồng Quản lý chất lượng Bệnh viện) sẽ tiếp nhận thông tin, tìm hiểu, phân tích nguyên nhân gốc và đề ra phương án xử lý kịp thời. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng bệnh viện và tăng sự hài lòng của người bệnh.