HƯỚNG DẪN THU THẬP BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN BỆNH PHẨM NGHI NHIỄM Novel coronavirus (2019-nCoV)
Nhằm lấy mẫu bệnh phẩm, bảo quản, đóng gói và vận chuyển bệnh phẩm nghi nhiễm virus Corona gây Hội chứng viêm đường hô hấp cấp đảm bảo chất lượng, an toàn.