Triển khai tiêm vắc xin cúm mùa cho cán bộ y tế
Triển khai tiêm phòng vắc xin cúm mùa cho cán bộ, nhân viên ngành y tế là việc làm rất quan trọng vì cán bộ, nhân viên y tế thường xuyên tiếp xúc với người bệnh do vậy việc lây nhiễm chéo giữa cán bộ y tế và người bệnh là rất cao. Hoạt động này đã trở thành hoạt động thường niên của Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh phúc.