Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc: “Ban Công tác xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ, hỗ trợ bệnh nhân”
Đó là đánh giá của ông Lê Hồng Trung, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc về Ban Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.