Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu xét tuyển Dược sĩ, Bác sĩ năm 2015