Hội thảo Tiêu chuẩn chất lượng chăm sóc người bệnh.
Từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 23 tháng 4 năm 2021, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức hội thảo có chủ đề “Tiêu chuẩn chất lượng chăm sóc người bệnh”.