Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức Lễ ký cam kết “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”
Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Y tế Vĩnh Phúc, chiều ngày 1/9/2015 Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Lễ ký cam kết giữa trưởng các khoa phòng với lãnh đạo bệnh viện và Chủ tịch công đoàn cơ sở về nội dung “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.