Lễ phát động chiến dịch tăng cường tiêm vắc xin phòng Covid-19
Sáng 22/7, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra lễ phát động chiến dịch tăng cường tiêm vắc xin phòng Covid-19 đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.