Đào tạo Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản cho cán bộ mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn thuộc bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
Nhằm đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn của Bệnh viện, cũng như nhu cầu đào tạo liên tục của Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc; Bệnh viện tổ chức khóa đào tạo cập nhật kiến thức về Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản cho cán bộ mạng lưới Kiểm soát nhiễm khuẩn thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.