Triển khai chương trình “Nha khoa học đường” cho trẻ em năm 2024
Thực hiện chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2030, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em cùng Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc triển khai chương trình “Nha khoa học đường” cho trẻ em năm 2024.