Tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp trong môi trường Bệnh viện cho cán bộ nhân viên y tế
Từ ngày 07 - 10/11/2023, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp đào tạo kỹ năng giao tiếp và lễ tân bệnh viện dành cho các nhân viên y tế trong bệnh viện.