Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc khắc phục khó khăn do dịch bệnh Covid-19 hoàn thành các nhiệm vụ y tế năm 2020
Ngày 08/1/2021, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra hội nghị Tổng kết Bệnh viện năm 2020. Tham gia hội nghị có TTND. Bs.CKII. Nguyễn Thanh Hải (Giám đốc Sở Y tế) và TTUT.Ts. Lê Hồng Trung (Giám đốc Bệnh viện).