Chương trình đào tạo chuyên đề “Cập nhật kiến thức chuyên khoa Tai Mũi Họng - Chuyên đề mũi xoang” tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày 24/11 Nhằm nâng cao kiến thức mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý Tai Mũi Họng trên lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương xây dựng chương trình đào tạo chuyên đề “Cập nhật kiến thức chuyên khoa Tai Mũi Họng - Chuyên đề mũi xoang” dành cho cán bộ y tế công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc