Triển khai phòng khám và tư vấn dinh dưỡng: Hướng đến nâng cao sức khỏe từ thể chất đến tinh thần người bệnh