Đào tạo nâng cao quản lý chất lượng bệnh viện và an toàn người bệnh ở Việt Nam năm 2020
Từ ngày 04 - 07/11/2020, Trung tâm Quốc gia về Y tế và Sức khoẻ toàn cầu Nhật Bản (NCGM) phối hợp với Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khóa Đào tạo “Nâng cao Quản lý chất lượng bệnh viện và an toàn người bệnh ở Việt Nam năm 2020”.