Tập huấn Quy định hoạt động điều dưỡng trong Bệnh viện
Căn cứ theo Thông tư số 31/2021/TT-BYT, chiều ngày 09/03/2022 Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức chương trình tập huấn “Quy định hoạt động điều dưỡng trong Bệnh viện” cho toàn thể điều dưỡng, kỹ thuật viên.