Hơn 300 học sinh trường THCS Quang Sơn - Lập Thạch được khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí về tật khúc xạ học đường
Ngày 29/3/2018, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty TNHH Symbol để khám, tư vấn, cấp thuốc và cắt kính thuốc miễn phí về tật khúc xạ học đường cho toàn bộ các cháu là học sinh trường THCS Quang Sơn – Lập Thạch.