Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc tham dự lễ Thượng cờ tại cột cờ Quốc gia Lũng Cú và ký kết biên bản ghi nhớ về việc kết nghĩa với Đồn Biên phòng Lũng Cú, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang.
Hướng tới kỉ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/03/1959 – 03/03/2024), 35 năm ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 – 03/03/2024), sáng ngày 02/03/2024, đoàn công tác Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã tham dự lễ Thượng cờ tại cột cờ Quốc gia Lũng Cú, và Lễ ký kết biên bản ghi nhớ về việc kết nghĩa với Đồn Biên phòng Lũng Cú, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang.