Lớp tập huấn quản lý chất lượng và an toàn người bệnh tại Bệnh viện ĐK tỉnh Vĩnh Phúc
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc kết hợp với Tổ chức Nghiên cứu cải tiến y tế CHIR vừa tổ chức thành công Lớp tập huấn về Quản lý chất lượng bệnh viện và an toàn người bệnh. Đây là một trong những hoạt động nằm trong kế hoạch Quản lý chất lượng của bệnh viện nhằm: Hướng dẫn cho cán bộ nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh về tầm quan trọng và cách thức triển khai hiệu quả hoạt động Quản lý Chất lượng (QLCL) và An toàn Người bệnh (ATNB); Giúp cán bộ nhân viên tự xác định vai trò của mỗi cá nhân và kết nối giữa các đơn vị khoa phòng của bệnh viện trong quá trình triển khai hoạt động QLCL tại Bệnh viện. Đồng thời tạo những ảnh hưởng tích cực, lan tỏa tới toàn bộ cán bộ nhân viên để triển khai hệ thống.