Tiếp cận quản lý sớm đường huyết và lợi ích bảo vệ tim mạch cho bệnh nhân
Ngày 11/5/2024, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với công ty TNHH Merck Việt Nam tổ chức Hội thảo y khoa “Tiếp cận quản lý sớm đường huyết và lợi ích bảo vệ tim mạch cho bệnh nhân”.