Tập huấn quy trình phòng chống dịch COVID-19
Ngay khi xuất hiện trở lại bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng sau 99 ngày nước ta không có ca lây nhiễm tại cộng đồng. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục vận hành hệ thống phòng chống dịch ở cấp độ cao nhất: tăng cường các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch trong công tác khám, chữa bệnh; đảm bảo an toàn cho cán bộ, nhân viên, người bệnh, người nhà người bệnh.