Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc triển khai thực hiện thành công kỹ thuật tiêm xơ tĩnh mạch phình vị
Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ để đổi mới và phát triển, thời gian qua, Khoa Nội tiêu hóa – Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh. Một trong những kỹ thuật khó được thực hiện tại tuyến Trung Ương mà bệnh viện đã triển khai thành công là kỹ thuật tiêm xơ tĩnh mạch phình vị.