Máy chụp cắt lớp võng mạc ZEISS CIRRUS 6000 đã được đưa vào sử dụng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã chính thức đưa vào sử dụng máy chụp cắt lớp võng mạc ZEISS CIRRUS 6000 ngày 03/11/2022.