Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc sôi nổi hưởng ứng “Ngày hội 5S”
Với nỗ lực thay đổi, cải tiến nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm trong công tác khám chữa bệnh của ngành Y tế, Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết tâm đưa vào triển khai phương pháp 5S đến tất cả các khoa, phòng trong toàn bệnh viện để mô hình 5S được áp dụng sâu rộng và có hiệu quả.