Chuyển giao kỹ thuật: Phẫu thuật cắt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt qua nội soi tại Trung tâm y tế huyện Sông lô
Công tác đào tạo - chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật tại bệnh viện tuyến tỉnh đã trở thành “cánh tay nối dài” hỗ trợ nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho các bệnh viện tuyến huyện trong địa bàn tỉnh. Tạo điều kiện cho người dân tiếp cận được các kỹ thuật y học tiên tiến, thiết lập sự công bằng trong khám, chữa bệnh cho nhân dân.