Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên phối hợp kiểm tra sinh viên thực tế tốt nghiệp và khảo sát chất lượng đào tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.
Sáng ngày 21/6/2023, Đoàn công tác trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên do TS Nguyễn Thị Thu Thái – P.TP Đào tạo làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra sinh viên thực tế tốt nghiệp, khảo sát chất lượng công tác đào tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.