Hội thảo trực tuyến: “Điều trị hội chứng vành cấp từ lý thuyết đến thực hành lâm sàng”
Ngày 26/8, Bệnh viện ĐK tỉnh Vĩnh Phúc tham gia tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề: “Điều trị hội chứng vành cấp: Từ lý thuyết đến thực hành lâm sàng” của Bệnh viện Tim Hà Nội.