Đánh gia chất lượng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cuối năm 2020
Ngày 25/01/2021, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Vĩnh Phúc đã tổ chức kiểm tra cuối năm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.Trưởng đoàn là đồng chí Nguyễn Khắc lập - Phó Giám đốc Sở Y tế; các thành viên trong đoàn là các đồng chí đại diện các phòng chức năng Sở Y tế, đại diện các Bệnh viện lớn trên địa bàn. Về phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh có Ts Lê Hồng Trung - Giám đốc Bệnh viện, cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc và các đồng chí đại diện khoa, phòng.