THÔNG BÁO: KHÁM BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ THỨ BẢY VÀ CHỦ NHẬT
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế và Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời, đáp ứng cho người dân có nhu cầu khám chữa bệnh hưởng BẢO HIỂM Y TẾ vào Thứ Bảy, Chủ Nhật. Từ ngày 11 tháng 2 năm 2023, Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc triển khai khám bệnh hưởng bảo hiểm y tế thứ Bảy và Chủ Nhật.