HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ GLÔCÔM THẾ GIỚI: “HÃY ĐẾN KHÁM MẮT ĐỂ PHÁT HIỆN BỆNH GLÔCÔM”
Hãy bảo vệ mắt của bạn khỏi bệnh Glôcôm để ngắm nhìn thế giới tươi đẹp.