Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám bệnh nhân đạo tại Mù Cang Chải
Ngày 26 và 27 tháng 8, năm 2017, thầy thuốc bệnh viện Đa khoa tỉnh đến khám bệnh nhân đạo và phát thuốc từ thiện cho người dân xã Kịm Nọi huyện Mù Cang Chải