51 cán bộ hưu trí ngành y được tập huấn cập nhật kiến thức phòng chống Covid-19
Hưởng ứng lời kêu gọi cán bộ y tế nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 của lãnh đạo Sở y tế Vĩnh Phúc đã có hàng trăm cán bộ thầy thuốc nghỉ hưu viết đơn tình nguyện tham gia “mặt trận chống dịch COVID-19”.