UNG THƯ RUỘT THỪA - BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP HIẾM GẶP TẠI BVĐKT VĨNH PHÚC
Ung thư ruột thừa là tình trạng các tế bào bên trong ruột thừa phát triển một cách bất thường không tuân theo các quy luật kiểm soát của cơ thể, các tế bào ác tính này có tính xâm lấn và lan sang các cơ quan khác trong cơ thể.