Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan làm việc với Sở Y tế
Gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành