Siết chặt kiểm soát bảo vệ “Thành trì” tuyến đầu chống dịch Covid – 19 của tỉnh Vĩnh Phúc
Đó là sự đồng lòng, quyết tâm của tập thể cán bộ, thầy thuốc Bệnh viện ĐK tỉnh Vĩnh Phúc trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, xuất hiện các ổ dịch lớn trên nhiều tỉnh thành của cả nước. Và một loạt biện pháp chống dịch được Bệnh viện Đa khoa tỉnh thiết lập giúp bảo vệ “thành trì” chống dịch cũng như đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe, giữ vững tính mạng cho người dân.