Thầy thuốc trẻ tiên phong tình nguyện chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19
Hưởng ứng phong trào “Thầy thuốc trẻ tiên phong tình nguyện chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19”, ngày 15/5/2022, Đoàn Thanh niên bệnh viện, Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện khám bệnh tình nguyện và cấp thuốc miễn phí cho 600 thanh niên công nhân tập toàn VITTO.