Thông báo về việc tiếp nhận khám bệnh chữa bệnh tại BỆNH VIỆN MỚI ở địa chỉ số 1 Tôn Thất Tùng (Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)
Từ 0 giờ 00 phút ngày 4/5/2023 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận khám bệnh chữa bệnh tại địa chỉ Số 1, Tôn Thất Tùng (Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)