Họp trù bị Hội nghị Khoa học kỹ thuật các tỉnh vùng Duyên hải Bắc bộ lần thứ V năm 2023
Chiều ngày 25-8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra phiên họp trù bị Hội nghị Khoa học kỹ thuật các tỉnh vùng Duyên hải Bắc bộ lần thứ V năm 2023.