Thông tư Liên tịch giữa Bộ Y tế và Bộ tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc
Ngày 29 tháng 10 năm 2015, Liên bộ Y tế và bộ Tài chính ban hành Thông tư 37/2015/TTLT/BYT-BTC quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.