LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần trước
Tuần thứ 29 năm 2020
(Tuần từ 13/07/2020 đến ngày 19/07/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì Người tham dự Ghi chú
Thứ hai
13/07/2020
Thứ ba
14/07/2020
Thứ tư
15/07/2020
Thứ năm
16/07/2020
Thứ sáu
17/07/2020
Thứ bảy
18/07/2020
Chủ nhật
19/07/2020