LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần trước
Tuần thứ 13 năm 2019
(Tuần từ 25/03/2019 đến ngày 31/03/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì Người tham dự Ghi chú
Thứ hai
25/03/2019
Thứ ba
26/03/2019
Thứ tư
27/03/2019
Thứ năm
28/03/2019
Thứ sáu
29/03/2019
Thứ bảy
30/03/2019
Chủ nhật
31/03/2019