LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần trước
Tuần thứ 30 năm 2018
(Tuần từ 23/07/2018 đến ngày 29/07/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì Người tham dự Ghi chú
Thứ hai
23/07/2018
Thứ ba
24/07/2018
Thứ tư
25/07/2018
Thứ năm
26/07/2018
Thứ sáu
27/07/2018
Thứ bảy
28/07/2018
Chủ nhật
29/07/2018