LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần trước
Tuần thứ 4 năm 2019
(Tuần từ 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì Người tham dự Ghi chú
Thứ hai
21/01/2019
Thứ ba
22/01/2019
Thứ tư
23/01/2019
Thứ năm
24/01/2019
Thứ sáu
25/01/2019
Thứ bảy
26/01/2019
Chủ nhật
27/01/2019