LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần trước
Tuần thứ 17 năm 2018
(Tuần từ 23/04/2018 đến ngày 29/04/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì Người tham dự Ghi chú
Thứ hai
23/04/2018
Thứ ba
24/04/2018
Thứ tư
25/04/2018
Thứ năm
26/04/2018
Thứ sáu
27/04/2018
Thứ bảy
28/04/2018
Chủ nhật
29/04/2018