LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần trước
Tuần thứ 38 năm 2018
(Tuần từ 17/09/2018 đến ngày 23/09/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì Người tham dự Ghi chú
Thứ hai
17/09/2018
Thứ ba
18/09/2018
Thứ tư
19/09/2018
Thứ năm
20/09/2018
Thứ sáu
21/09/2018
Thứ bảy
22/09/2018
Chủ nhật
23/09/2018